Vervolgcursus Portugees

Gevorderden Portugees

Met je basiskennis van de Portugese taal lukt het aardig om met Portugezen in contact te komen. Om dit nog verder te verbeteren wilt u uw taalgebruik perfectioneren. Wilt u meepraten over de dagelijkse nieuwtjes dan kunt u uw woordenschat vergroten zodat geen enkel gesprek, boek of krantenartikel nog een probleem voor u is.

In de basiscursus Portugees wordt gebruik gemaakt van de boeken Portugees Direct, een tekstboek en een oefenboek. Bij de gevorderdencursus Portugees worden ook weer boeken Portugees Direct, een tekstboek en een oefenboek gebruikt, maar Portugees voor Gevorderden gaat een stapje verder.

De gevorderden cursus Portugees verdiept een aantal onderdelen uit de basiscursus en daarnaast komen belangrijke elementen van de Portugese taal, zoals de infinito pessoal (de vervoegde infinitief) en de diverse subjunctieven (de aanvoegende wijs) aan bod. In de cursusboeken wordt gebruik gemaakt van ‘echte’ teksten, zoals artikelen, columns en interviews van de Portugese pers. Het boek bestaat uit 12 lessen, met achterin extra oefenmateriaal. Elke les bevat grammaticale elementen, conversatie, vocabulaire en kennis van land en volk aan de hand van een thema. Verder bevat het boek herhaallessen en een cd met luistermateriaal.

De verschillen met het Braziliaans-Portugees worden ook geleerd, Braziliaans is immers ook Portugees maar dan met kleine accentverschillen (zoals ook Engels-Engels en Engels-USA).

Ook bij de vervolgcursus Portugees voor gevorderden wordt informatie over Braziliaans-Portugese kenmerken verstrekt. Voor de mensen die zich vooral willen richten op Brazilië zijn voor de gevorderden cursus Portugees ook speciale Braziliaans-Portugese lesboeken verkrijgbaar.

Voor de mensen die naar Brazilië gaan, heb ik ook speciale Braziliaans-Portugese lesboeken.

vervolgcursus Portugees - Boeken Portugees Direct voor gevorderden

Masterclass Portugees

Voor gevorderden die nog verder willen in het Portugees verzorgt Guidita Taaldiensten een Masterclass Portugees. Het gaat hier om het verschil van een taal kunnen spreken met ‘thuis zijn in de taal’. Aandacht en gevoel voor de fijnste nuances. Het accent ligt niet meer op het leren van de Portugees taal, maar op het vervolmaken van de taalvaardigheid van betrokkenen. De Masterclass Portugees is een intensieve cursus waarin veel aandacht wordt besteed aan het spreken en schrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rollenspellen en worden teksten uit Portugese tijdschriften of kranten gelezen en besproken. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van videomateriaal.

In het intakegesprek bepalen we of het niveau van uw taalvaardigheid volstaat om deel te nemen aan een Masterclass.