Vertaal en tolkdiensten van Guidita Taaldiensten

Vertaaldiensten

Een vertaling van advertentietekst, webpagina of social media gemaakt door Guidita Taaldiensten, overtuigt de lezer.

Voor uw communicatie kunnen wij perfecte Portugeestalige vertalingen verzorgen, met oog voor de fijne nuances, stilistische kenmerken en de context waarin deze gebruikt wordt. Vertalingen zijn zowel van Nederlands naar Portugees als van Portugees naar Nederlands mogelijk.

Hier een aantal voorbeelden waarbij wij u kunnen adviseren en begeleiden bij uw bedrijfscommunicatie.

  • correspondentie
  • e-mails
  • contracten, convenanten
  • bedrijfsbrochures
  • webteksten

Akte vertalen

Wilt u een Portugese akte vertalen naar het Nederlands? Of heeft u uw Nederlandse akte nodig in het Portugees? Een akte is een notarieel document dat niet zomaar herschreven kan worden in een andere taal. Van veel juridische documenten is de vertaling pas geldig als deze beëdigd is. Dit betekent dat het document gewaarmerkt is door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie beëdigd is door de rechtbank. Guidita Taaldiensten kan dit voor u verzorgen.

Algemene voorwaarden vertalen

Doet u zaken in Portugal en wilt u uw algemene voorwaarden vertalen? Guidita Taaldiensten vertaalt algemene voorwaarden voor zowel juridische dienstverleners als voor bedrijven en organisaties. Een correcte vertaling van de voorwaarden is van groot belang. Een overeenkomst is rechtsgeldig als de algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Dan is het wel zo fijn dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn in het Portugees. De algemene voorwaarden van bijvoorbeeld een website vertalen naar het Portugees is voor ons geen enkel probleem.

Beëdigd vertaalbureau

Als beëdigd vertaalbureau voorzien wij bedrijven van beëdigde vertalingen. Wij verzorgen vertalingen naar het Portugees met een uitstekende kwaliteit en reactiesnelheid.
Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?
Een beëdigde vertaling is een vertaling die rechtsgeldig is gemaakt en gewaarmerkt is door een beëdigde vertaler. Een beëdigde vertaler is voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank beëdigd. De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk aan het origineel te bevestigen, te verklaren dat de vertaling correct en volledig is en deze verklaring te voorzien van een handtekening en stempel. Een dergelijke vertaling is nagenoeg alleen om juridische redenen vereist.

Tolkdiensten

Guidita Taaldiensten levert tolkdiensten. Het kan hier gaan om eenmalige activiteiten, maar ook om meer langdurige trajecten waarin wij als uw taalkundig intermediair en adviseur optreden. 

Gesprekken

Bij een zwaar, lang of ingrijpend gesprek is het fijn om een tolk op locatie te laten komen zodat de tolk ook, vaak cultuur afhankelijke, non-verbale communicatie kan signaleren.

Bijeenkomsten

Bij kleinere bijeenkomsten als vergaderingen en presentaties kunt u het beste een consecutief-tolk inhuren. Hierbij ‘volgt’ de tolk de spreker, waarbij spreker en tolk elkaar afwisselen.

Interviews en verhoren

Bij interviews en verhoren is de tolk het medium tussen de vragensteller en degene die de vragen beantwoordt. De tolk vertaalt de vraag voor de geïnterviewde, luistert naar het antwoord en vertaalt dit vervolgens weer voor de vragensteller. Voor officiële verhoren, zoals voor de politie en de immigratie- en naturalisatiedienst, is een beëdigde tolk noodzakelijk.

Wilt u cliënten comfort bieden door een persoonlijke tolk in te schakelen? Of heeft u snel telefonische of schriftelijke taalondersteuning nodig? Bij Guidita Taaldiensten bent u aan het juiste adres. Professionaliteit en persoonlijke aandacht voor onze opdrachtgevers vinden we belangrijk.

Neem vrijblijvend contact op met Guidita Taaldiensten om u te laten informeren over de vertaal en tolkdiensten.