Basiscursus Portugees

Portugezen staan bekend om hun gastvrijheid. Dat merk je wanneer je dit zonnige land bezoekt. De Portugezen praten graag en vaak over hun cultuur en gebruiken. Wat is het dan leuk als je de taal spreekt. Je maakt gemakkelijker contact en je geniet nog veel meer van de fantastische verhalen.

Portugees voor beginners

De basiscursus Portugees voor beginners is een vernieuwde, communicatieve taalcursus Portugees. In deze basiscursus leert de cursist al vanaf les 1 zelf eenvoudige maar bruikbare zinnen te formuleren. Nieuwe informatie en regels worden stapsgewijs gecombineerd met het inmiddels geleerde, waardoor de cursist zich steeds op voldoende bekend terrein weet.

In de basiscursus ga je Portugees leren op een praktische en levendige manier. De grammatica blijft eenvoudig en toegankelijk. Je leert wat je kunt zeggen in veel voorkomende en herkenbare situaties. Aan de hand van moderne en actuele onderwerpen vergroot je gemakkelijk je spreek- en luistervaardigheid.

Met de cursus Portugees groeit je woordenschat verrassend snel. Al na een paar lessen kom je veel verder dan ‘por favor’ (alstublieft) en ‘bom dia’ (goedemorgen). Na de basiscursus Portugees is de cursist in staat om zich in het Portugees verstaanbaar te maken en om Portugees te begrijpen.

Aanpak basiscursus Portugees

Door de aanpak in de basiscursus Portugees worden complexere gebieden zoals verleden tijd en vormen van belangrijke onregelmatige werkwoorden makkelijker te begrijpen en te leren. Het vocabulaire wordt systematisch opgebouwd binnen het kader van frequente woorden. De cursist maakt tevens kennis met Portugese gebruiken in taal en samenleving. Ook zijn varianten van het Braziliaans-Portugees gemakkelijk herkenbaar aangegeven. Ten slotte voorziet de cursus in uitspraak informatie en -oefeningen.

Boeken Portugees voor beginners

Braziliaans Portugees

Brazilianen spreken ook Portugees. Hun taal wijkt iets af van het Europese Portugees. Het verschil beperkt zich tot een aantal typische woorden en uitdrukkingen zoals ook bij Engels-Engels en Engels-USA.

De verschillen met het Braziliaans-Portugees worden ook behandeld in de basiscursus Portugees.

Voor de mensen die zich vooral willen richten op Brazilië zijn voor de basiscursus ook speciale Braziliaans-Portugese lesboeken verkrijgbaar.